De Sint-Quintinuskerk in Gelinden is beschermd als monument en als dorpsgezicht. De kerk is eigendom van de stad en in bruikleen gegeven aan de plaatselijke kerkfabriek zolang er eredienst plaatsvindt. De kerkfabriek was tot nu toe ook belast met het onderhoud van het kerkgebouw, maar kan de zware financiële last niet langer dragen. Gezien de kerk niet-prioritair is, komt het beheer binnen enkele jaren terug naar de stad. Daarom besliste de gemeenteraad op 26 november 2018 dat het stadsbestuur de verdere restauratiewerken op zich zal nemen.

Fusie van drie parochies

Het centraal kerkbestuur Sint-Truiden engageerde zich in mei van dit jaar tot een fusie van de parochies en kerkfabrieken van Gelinden, Engelmanshoven en Groot-Gelmen. Deze fusie zal uiterlijk op 1 januari 2021 een feit zijn. Prioritaire kerk zal de kerk van Groot-Gelmen zijn. Dit houdt in dat de kerken van Gelinden en Engelmanshoven een andere bestemming zullen krijgen en het beheer ervan binnen enkele jaren terug naar de stad Sint-Truiden komt.

Restauratie kerk Gelinden

De Sint-Quintinuskerk in Gelinden is eigendom van de stad, maar in bruikleen gegeven aan de plaatselijke kerkfabriek. Gezien de bescherming als monument, was de kerkfabriek tot nu toe ook  verplicht om tijdig werken uit te voeren voor de instandhouding, de beveiliging, het beheer, de herstelling en het onderhoud. Daarom heeft de kerkfabriek van Gelinden een aantal jaar geleden de restauratie opgestart.

 Om de restauratiekosten te spreiden werden de werken gespreid over 3 fasen. Een eerste fase, die zeer dringende dakwerken en consolidatiewerken omvatte, is ondertussen uitgevoerd. De tweede fase betreft de restauratie van gevels, kerkhofmuren en glas-in-lood ramen. Fase 3 is de interieurrestauratie.

 Burgemeester Veerle Heeren: “De tweede fase van de restauratie is inmiddels dringend omwille van de stabiliteitsproblemen ter hoogte van het schip en de dwarsbeuken. De kerkfabriek heeft echter onvoldoende middelen om de zware financiële last van de restauratie verder te dragen. Het stadsbestuur zal – gezien het beheer van de kerk binnen enkele jaren terug naar de stad komt en de werken dringend zijn - de restauratie overnemen. Het dossier is klaar voor uitvoering en goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Gezien de slechte staat van het erfgoed, kwam het dossier in aanmerking voor een voorafname. Er is dan ook een toelage voor 80% vanuit de Vlaamse overheid. De uitgave wordt geraamd op 905.319,46 euro inclusief btw, waarvan de stad 20% voor haar rekening zal nemen.”

Herbestemming

Het stadsbestuur diende bij het Projectbureau Herbestemming Kerken ook een kandidatuur in voor begeleiding bij de herbestemming van de kerk in Gelinden.

“Onze kandidatuur is weerhouden en de eerste gesprekken rond het haalbaarheidsonderzoek zijn reeds begonnen. In het herbestemmingstraject worden scenario’s uitgewerkt en begroot, en wordt mogelijke uitbating via partners bekeken. We bekijken alle mogelijke pistes, maar een herbestemming die economisch rendabel is, weliswaar voldoende breed gericht op alle lagen van de bevolking, lijkt op dit moment de meest haalbare optie”, zegt  schepen van kerkraden Ingrid Kempeneers.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.