Sint-Truiden schakelt Universiteit Hasselt in voor slimme parkeerroutes


vrijdag, 17 februari, 2017

Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt zet dit voorjaar Truienaars achter het stuur van een rijsimulator om de parkeerroutes in de binnenstad te verbeteren. Sint-Truiden is de eerste stad in Limburg die deze technologie inzet. Het project kadert in de grote stadsvernieuwingsoperatie waarbij de binnenstad in een nieuw jasje gestoken wordt. “We gaan de parkeerroutes analyseren op onduidelijkheden in de signalisatie. Iedereen die onze stad bezoekt, zal in de toekomst vlot naar een centrumparking geleid worden”, aldus burgemeester Veerle Heeren en schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans.

Sint-Truiden startte in 2017 met het tweede deel van de grote stadsvernieuwingswerken. Onder meer de Luikerstraat en het Heilig Hartplein worden dit jaar heraangelegd. De stad zal hierbij nog meer dan in het verleden de hinder beperken, om een vlotte bereikbaarheid van de binnenstad en haar parkings te garanderen.

Daarom gaat het stadsbestuur samen met de Universiteit Hasselt (UHasselt) het parkeergeleidingssysteem langs de parkings Veemarkt, Cicindria en Sluisberg vanuit Tienen, Diest en Hasselt onder de loep nemen. Vorige week is de volledige route in kaart gebracht. Nu gaan de onderzoekers het gedrag van de bestuurders bestuderen, om zo de signalisatie op het terrein beter te kunnen afstemmen op hun rijgedrag.

Signalisatiesimulator

Prof. Tom Brijs (UHasselt): “Om te achterhalen of weggebruikers de boodschap op de verkeersborden opmerken en opvolgen, moet een groep testpersonen de route afleggen in een signalisatie- of rijsimulator. In deze simulator analyseren we het kijk- en rijgedrag van de testpersonen aan de hand van eyetrackingtechnologie. Dankzij de input van de testpersonen op de gesimuleerde routes kunnen we de leesbaarheid en de plaatsing van de borden verbeteren. Opstoppend verkeer door ronddolende auto’s op zoek naar een parkeerplaats is dan verleden tijd.”

De Truienaar test

De signalisatiesimulator is een perfecte participatietool, waarbij Sint-Truiden haar parkeerroutes afstemt op de behoeftes van de gebruikers. Het stadsbestuur gaat hierbij op zoek naar testpersonen die in de simulator willen plaatsnemen. Omdat de groep best zo divers mogelijk is, kunnen zowel Truienaars als niet-Truienaars, jong of oud, zich kandidaat stellen. 

De inbreng van deze vrijwilligers is van groot belang om de signalisatie van de parkeerroutes te verbeteren. Het stadsbestuur voorziet bovendien een taxidienst met elektrische wagens, om de deelnemers naar het onderzoekscentrum in Diepenbeek te begeleiden. Achteraf krijgen ze nog een leuk Truiens presentje om hen te bedanken.

Wie wenst deel te nemen, kan zich kandidaat stellen via werveninsinttruiden.be/mobiliteitsonderzoek/. De testsessies zijn gepland voor eind maart, maar de plaatsen zijn weliswaar beperkt.

Primeur voor Limburgse stad

De technologie werd in het verleden al succesvol toegepast voor de complexe omleidingsroutes tijdens de werken aan het viaduct van Vilvoorde, voor het verkeerscirculatieplan in Mol en ook voor het testen van de nieuwe signalisatieborden aan het IKEA-kruispunt van Hasselt-Zuid.

“Wij zijn weliswaar de eerste stad in Limburg die de signalisatiesimulator inzet om onze verkeerscirculatie te laten testen. Onderzoek toont aan dat een slechte geleiding naar de centrumparkings de grootste reden van verkeersdrukte is in binnensteden. Wij kiezen er voor om daar iets aan te doen. Samen met de Universiteit Hasselt maken wij onze parkeerroutes slim”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

“Met behulp van de innovatieve signalisatiesimulator willen wij overigens niet alleen tijdens de werkzaamheden de hinder beperken. Met de inzichten van het onderzoek werken we ook aan een mobiliteits- en parkeerbeleid op maat van de inwoners en bezoekers van Sint-Truiden. Dat is een duidelijke keuze voor de toekomst van onze stad”, besluit schepen van Mobiliteit en Openbare werken Bert Stippelmans.