Stadsbestuur Sint-Truiden verdubbelt aantal parkeerplaatsen op Veemarkt


donderdag, 6 juli, 2017

Het stadsbestuur van Sint-Truiden besliste om het terrein van de Veemarkt in de nabije toekomst voornamelijk in te richten als parkeerzone. Na de sluiting van het slachthuis komen er daarom al zo’n 500 extra plaatsen bij. Op lange termijn wordt de site opgewaardeerd tot een groene woon- en recreatiezone in functie van de verdere herontwikkeling van de binnenstad. 

In april 2018 sluit het slachthuis van Sint-Truiden de deuren. Hiermee komt een einde aan de overlast die deze activiteiten al gedurende heel vele jaren met zich meebrengen. Het gebouw en de terreinen zijn eigendom van de stad. Die zal het bouwwerk (slachthuis) slopen, om de vrijgekomen ruimte in eerste instantie in te richten als parkeerzone. 

Op korte termijn breidt de parkeercapaciteit op de Veemarkt zo uit tot ongeveer 1.000 plaatsen. Dat komt neer op een verdubbeling ten opzichte van de situatie van vandaag. Minstens één van de twee veemarkthallen wil de stad hierbij behouden. 

Ook hier worden bijkomende parkeerplaatsen voorzien. Daarnaast wordt deze unieke ruimte opengesteld voor activiteiten en evenementen, waar ze perfect geschikt voor is. Zo vindt de wekelijkse Sunday Markt er al plaats. Er zijn maar weinig gemeenten die zo een gigantische overdekte ruimte beschikbaar kunnen stellen. Die opportuniteit wordt verder uitgebouwd. Op die manier wordt de zone multifunctioneel inzetbaar.

“De Veemarkt krijgt zo hoofdzakelijk een parkeerfunctie. Dat kadert perfect binnen de parkeervisie van de stad, die voorziet in extra langparkeerplaatsen op wandelafstand van het centrum. Het is juist de bedoeling om het parkeren binnen een stadsbreed verhaal onder te brengen, zonder dat dit voor onze stad een financiële aderlating zou betekenen. Op lange termijn plant het stadsbestuur de site ook verder te ontwikkelen tot een groene woon- en recreatiezone tussen het stadspark en ’t Speelhof”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. 

De krijtlijnen hiervan zijn opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringplan (RUP) voor het gebied. Hiervoor zette de gemeenteraad in september vorig jaar het licht op groen. Om deze visie concreet vorm te geven, vroeg de stad aan autonoom gemeentebedrijf AGOST een wedstrijd uit te schrijven. 

De bedoeling hierachter is dat kandidaat-projectontwikkelaars voorstellen konden indienen voor de toekomstige invulling van de site, rekening houdend met de bepalingen van het nieuwe RUP. Deze procedure wordt tot nader order stopgezet. 

“Momenteel is er veel in beweging in de binnenstad en ook voor de toekomst liggen er al heel wat plannen op stapel (Sint-Annasite, Cicindria, Broeders, Technicum, Sint-Pieter, Gazometer,...). We willen deze projecten eerst alle kansen geven, om nadien de herontwikkeling van de Veemarktsite aan de rand van de stad hier logisch op aan te laten sluiten. Hierbij blijft de focus voor de veemarktsite op wonen, parkeren, groen en recreatie ook in de toekomst behouden”, verduidelijkt burgemeester Heeren.