Vrouw & Maatschappij is de grootste politieke vrouwenbeweging van het land. We nemen standpunten in over de positie van de vrouw in de samenleving. We vertalen wat vrouwen willen en denken in een politieke visie en wegen op het beleid. We doen dat zowel binnen de structuren van CD&V als op het bredere politieke forum. 

Heb je interesse om actief deel te nemen binnen onze werken? Neem dan zeker contact op met onze afdelingsvoorzitter Eveline Kevers: eveline_kevers@hotmail.com